New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

บริการสร้างและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน คำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำการศึกษาข้อมูลระบบบำบัดของโรงงาน ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ทำการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและดำเนินการมาแล้ว บริการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ผลงานของเรา โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 80 ลบ.ม. โรงพยาบาลแดอุน จังหวัดขอนแก่น โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดยโสธร โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. ลูกชิ้นหมูนายเชียง จังหวัดเลย โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 800 ลบ.ม. ไดโน-วอเตอร์ร์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 60 ลบ.ม. หมู่บ้านชลพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม […]

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในอาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงอาหาร, โรงพยาบาล และ โรงชำระล้างต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม, รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รับทำการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและดำเนินการมาแล้ว รับบริการสร้างและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รับบริการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย บริการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับทำการศึกษาข้อมูลระบบบำบัดของโรงงาน บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบระบบำบัดน้ำเสีย-ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เป็นที่ปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รวมทั้งขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, บำบัดขยะ, กำจัดไขมัน, และ ระบบเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และเรายังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เรามีที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด […]