New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

September

Home2016September

รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ บริการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับทำการศึกษาข้อมูลระบบบำบัดของโรงงาน บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รับทำการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและดำเนินการมาแล้ว รับบริการสร้างและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รับบริการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ออกแบบ-ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เป็นที่ปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, บำบัดขยะ, กำจัดไขมัน, และ ระบบเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และเรายังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร.091-861-4122, 082-486-4990 Email : obecengineering@gmail.com http://www.ระบบบําบัดน้ําเสีย-ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน.com รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเคมี […]

รับวางระบบบำบัดน้ำเสีย, รับวางระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับออกแบบและ บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ, ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น บริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงเรียน, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัย, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล, ตลอดจน บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมเคมี, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำมันพืช, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมยาง, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ จนกระทั่งรวมไปถึง บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม, ระบบบำบัดน้ำเสียระดับเทศบาลเมือง เป็นต้น http://www.ระบบบําบัดน้ําเสีย-ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน.com การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของเรา คำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรม ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการด้านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นพิเศษ ซึ่งจะออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ตรงกับลักษณะของน้ำเสียในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลที่น่าพอใจสูงสุด เพื่อให้การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการบำบัด เรามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และนักวิทยาศาสตร์ เข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง เพื่อให้การติดตั้งระบบบำบัด และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ตรงกับความต้องการ โดยจะคำนึงถึงคุณลักษณะของน้ำเสีย เป็นสำคัญ อันได้แก่ ค่าบีโอดี ของน้ำเสีย, ค่าซีโอดี, ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง, สารเคมีที่เจือปนในน้ำเช่น กลิ่น, สี, […]