New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ บริการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับทำการศึกษาข้อมูลระบบบำบัดของโรงงาน บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รับทำการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและดำเนินการมาแล้ว รับบริการสร้างและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รับบริการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ออกแบบ-ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เป็นที่ปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, บำบัดขยะ, กำจัดไขมัน, และ ระบบเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และเรายังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร.091-861-4122, 082-486-4990 Email : obecengineering@gmail.com ผลงานออกแบบงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบบเกี่ยวเนื่องของเรา http://www.obecengineering.com/page/?id=20 http://www.ระบบบําบัดน้ําเสีย-ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน.com รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รับทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม […]

Water Treatment & Wastewater Treatment Services, wastewater treatment plant design, wastewater treatment plant design calculations Obec Engineering and Construction Company Limited, We provide maintenance, inspection, sampling and operations services customized to the Wastewater treatment industrial and municipal clients. We ensure that the water from the industrial production process. From wastewater for industrial processes, produced water, […]