New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

Posts Tagged "ระบบบำบัด"

HomePosts Tagged "ระบบบำบัด"

บริการสร้างและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน คำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิต ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำการศึกษาข้อมูลระบบบำบัดของโรงงาน ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ทำการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและดำเนินการมาแล้ว บริการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ผลงานของเรา โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 80 ลบ.ม. โรงพยาบาลแดอุน จังหวัดขอนแก่น โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 100 ลบ.ม. โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดยโสธร โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. ลูกชิ้นหมูนายเชียง จังหวัดเลย โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 800 ลบ.ม. ไดโน-วอเตอร์ร์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 60 ลบ.ม. หมู่บ้านชลพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม […]

รับวางระบบบำบัดน้ำเสีย, รับวางระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน รับออกแบบและ บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ, ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น บริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงเรียน, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัย, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล, ตลอดจน บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน และ บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมเคมี, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำมันพืช, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมยาง, บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ จนกระทั่งรวมไปถึง บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม, ระบบบำบัดน้ำเสียระดับเทศบาลเมือง เป็นต้น http://www.ระบบบําบัดน้ําเสีย-ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงาน.com การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของเรา คำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรม ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการด้านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นพิเศษ ซึ่งจะออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ตรงกับลักษณะของน้ำเสียในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลที่น่าพอใจสูงสุด เพื่อให้การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการบำบัด เรามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และนักวิทยาศาสตร์ เข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง เพื่อให้การติดตั้งระบบบำบัด และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ตรงกับความต้องการ โดยจะคำนึงถึงคุณลักษณะของน้ำเสีย เป็นสำคัญ อันได้แก่ ค่าบีโอดี ของน้ำเสีย, ค่าซีโอดี, ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง, สารเคมีที่เจือปนในน้ำเช่น กลิ่น, สี, […]